تکمیل فرم خرید
نام فایل

ترجمه مقاله اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی و ارتباط بین روش‌های تعاملی و تشخیصی با کنترل‌های عملکرد سازمانی

قیمت 19,500 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >